Odaberite svoj jezik

Hotel Adria Neum
Zagrebačka 2A, 88390 Neum
Telefon: +387 36 88 04 01
Fax: +387 36 88 44 02
hotel.adria@tel.net.ba

Hotel Adria Neum raspolaže sa dvije moderno opremljene kongresne (konferencijske) dvorane, sale za sastanke, seminare, prezentacije, izložbe, revije, i slične događaje. Dvorane raspolažu sa po 80 sjedećih mjesta, a nudimo stručnu podršku pri organizaciji konferencija, seminara i sastanaka.

Konferencijska sala i sale za sastanke su opremljene modernim sustavom koji omogućuje jednostavno rukovanje i upravljanje svim dijelovima kongresne dvorane.

Adresa